Mali ve Vergi Hukuk Hizmetleri

  /
Mali ve Vergi Hukuk Hizmetleri

BSN&CO olarak, şirketimiz bünyesindeki hukuk departmanımızla, mali hukuk, vergi hukuku, şirketler hukuku, sözleşmeler hukuku ve iş hukuku alanında yerli ve yabancı sermayeli müşterilerimize kuruluşlarından itibaren Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, İş Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümleri ile Yargıtay ve Danıştay içtihatları çerçevesinde hukuki danışmanlık desteği sunmaktayız. 

Şirketimiz hukuk departmanı bünyesinde sunduğumuz hizmetlerden bazıları aşağıda sıralanmıştır.

·        Şirket kuruluşu, şirket esas sözleşme değişikliği, şirket iç yönergeleri hazırlanması, şirket olağan ve olağanüstü genel kurullarının organize edilmesi, nevi değişikliği, şirket birleşmeleri, adres nakil hizmetleri,
 
·        Her türlü sözleşmenin hazırlanması, risk analiz değerlendirmesi yapılması, diğer âkit tarafça hazırlanmış  sözleşmenin amaca uygun revize edilmesi, imza öncesi uygunluk onayı verilmesi hizmetleri,
 
·        Franchise sözleşmelerinin düzenlenmesi, marka tescili işlemleri, marka hakkının korunması ve haksız rekabet konularında danışmanlık hizmetleri,
·        İş Hukuku alanında, ikale sözleşmelerinin yasa ve Yargıtay içtihatlarına uygun olarak hazırlanması, 
personel kıdem ve ihbar tazminatı başta olmak üzere tüm işçi alacaklarının hesaplanarak yasa ve Yargıtay içtihatlarına uygun şekilde personel ilişik kesme işlemlerinin yapılması, iş sözleşmelerinin şirket çalışma usulüne uygun olarak beyaz yaka ve mavi yaka personel için ve part time (kısmi süreli) çalıştırılacak personel için ayrı ayrı ve amaca uygun hazırlanması, işyerinde ilgili iş güvenlik kurullarının teşkili, iş kazaları ile ilgili gerekli önlemlerin alınması başta olmak üzere  danışmanlık hizmetleri,

·        Yabancı personel için ikametgâh izni ve çalışma izni alınması hizmetleri,

·        Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’de taşınmaz mal edinmesi, teşviklerden faydalanılması başta olmak üzere her türlü yatırım alanında danışmanlık hizmetleri, 
 
·        Yabancı Sermaye Hukuku, Ticaret Hukuku, Vergi Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku, İdare Hukuku, Rekabet Hukuku, Bankacılık Hukuku ve E-Ticaret Hukuku alanlarında şirketler ve şahıslara sunulan her türlü danışmanlık hizmetleri,
 
·        Detaylı İnceleme (Due Diligence) raporları hazırlanması hizmetleri.